Thông báo V/v Sinh viên không nhận học bổng

Posted on: November 19, 2013 at 9:11 am
Điểm tin , Học bổng , Tin tức || ||

THÔNG BÁO

Thường trực Hội Khuyến học TPHCM đã thông báo:
Ngày 27/10/2013, Hội đã tổ chức trao học bổng cho sinh viên nhóm 2010.
Ngày 3/11/2013, Hội đã tổ chức trao học bổng cho sinh viên nhóm 2011 và 2012.

Đến nay, còn một số sinh viên các nhóm 2010, 2011, 2012 vẫn chưa nhận học bổng.

Hội sẽ tiếp tục trao học bổng vào ngày 12/1/2014 (tại buổi sinh hoạt câu lạc bộ mừng năm mới).

Để được nhận học bổng năm học 2013 – 2014 yêu cầu các sinh viên bắt buộc phải:
1. Nộp bảng điểm năm học 2012 – 2013
2. Nộp bảng kiểm điểm trình bày lý do đã vắng mặt trong các buổi trao học bổng trước.

Phải nộp về văn phòng Thành Hội (68 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1) trước ngày 15/12/2013 để được xem xét giải quyết.

Tất cả các sinh viên không thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên sẽ không được tiếp tục nhận học bổng.

Thường trực Hội Khuyến học


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *