THÔNG BÁO : NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN TÀI 2015 – LÀM LỂ TỐT NGHIỆP SV KHUYỀN TÀI 2015

Posted on: October 16, 2015 at 8:38 am
Điểm tin , Học bổng , Uncategorized || ||

Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên nhận học khuyến tài các khóa K11, K12, K13, K14 và K15

Học bổng Khuyến Tài năm 2015 và làm lễ tốt nghiệp sinh viên Khuyến Tài 2015, vào thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian: 6h30, ngày 25/10/2015

Địa điểm: Hội trường Thành Ủy – 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3

* * Lưu ý : Tất cả các sinh viên nhận Học bổng đúng ngày quy định, Hội Khuyến học TP sẽ không tổ chức ngày trao học bổng lần nào khác


Sorry, Comments are closed!