THÔNG BÁO TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN TÀI 2014

Posted on: October 12, 2014 at 12:46 pm
Điểm tin , Học bổng || ||

THÔNG BÁO TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN TÀI 2014

Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên nhận học khuyến tài các khóa K10, K11, K12, K13, K14 và lễ tốt nghiệp cho các bạn mới ra trường

Học bổng Khuyến Tài năm 2014 sẽ được trao vào thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian: 6h30, ngày 2/11/2014

Địa điểm: Hội trường Thành Ủy – 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3

* * Lưu ý : Tất cả các sinh viên nhận Học bổng đúng ngày quy định, Hội Khuyến học TP sẽ không tổ chức ngày trao học bổng lần nào khác
– Các bạn sinh viên các khóa K10, K11, K12, K13 mặc đồng phục CLB nhé


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *