THÔNG BÁO HỌP MẶT

Posted on: February 29, 2016 at 2:58 am
Điểm tin || ||

CÂU LẠC BỘ KHUYẾN TÀI TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO HỌP MẶT CÁC BẠN KHÓA 15 VẮNG MẶT TRONG BUỔI SINH HOẠT TẾT 31/12/2015  VÀ CÁC BẠN CHƯA NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN TÀI CÁC KHÓA.

THỜI GIAN: 8h00, NGÀY 13/3/2016 (CHỦ NHẬT)

ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG – TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ –  15 ĐẶNG VĂN NGỮ, PHƯỜNG  10, QUẬN PHÚ NHUẬN

RẤT MONG CÁC BẠN SẮP XẾP THỜI GIAN ĐẾN THAM DỰ ĐÚNG GIỜ

THÂN ÁI


Sorry, Comments are closed!