THÔNG BÁO DÀNH CÁC BẠN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Posted on: September 7, 2017 at 9:42 pm
Học bổng || ||

Các bạn sinh viên nhận học bổng Khuyến Tài tốt nghiệp năm nay vui lòng gửi BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP, BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA và HÌNH TỐT NGHIỆP chụp lúc nhận bằng (hoặc hình thẻ nếu trường bạn chưa làm lễ tốt nghiệp tính đến ngày 15/10) về văn phòng Hội để chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp.

Các bạn có thể trực tiếp đến nộp tại văn phòng Hội Khuyến học TP.HCM trong giờ hành chính hoặc gửi qua mail: ngauhoangvn@gmail.com

Hạn chót: 15/10/2017


Sorry, Comments are closed!