Liên hệ

Hội Khuyến Học TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 66-68 Lê Thánh Tôn, Quận 1.
Điện thoại: 08.38294206
Fax: 08. 38291704
Email: khuyentaiclub@facebook.com