FAQs

Posted on: February 20, 2013 at 4:52 am
Uncategorized || ||

Đơn vị quản lý website ?

CLB Khuyến Tài trực thuộc Hội Khuyến Học TP.Hồ Chí Minh

Số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Hoạt động của Website ?

Kênh truyền thông về các sự kiện của CLB Khuyến Tài.

Mọi câu hỏi xin liên hệ về email:

Amindkhuyentai@gmail.com


Sorry, Comments are closed!