Định hướng hoạt động

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG DÀNH CHO THÀNH VIÊN TẠI CLB

1

 

o Năm 1: Rèn luyện, tổ chức các buổi kỹ năng học tập siêu tốc, tự học, đọc sách, tìm kiếm thông tin, thuyết trình, làm việc nhóm.
o Năm 2 : Rèn luyện các hoạt động ngoại khóa như dã ngoại, teambuilding, từ thiện, những hoạt động cộng đồng.
o Năm 3 : Tổ chức các buổi thăm quan các công ty, tìm hiểu về nghề nghiệp và định hướng việc làm sớm cho sinh viên.
o Năm 4 : Các kỹ năng nghiệp vụ quan trọng, kỹ năng viết CV, phỏng vấn và tìm việc làm.

– Dựa trên cơ sở định hướng hằng năm, các nhóm lập ra kế hoạch hoạt động cho mình để hoàn thiện mục tiêu đó.
– Ngoài ra các nhóm sẽ chủ động xây dựng các chương trình bổ trợ riêng cho hoạt động tùy theo từng năm với sự giúp đỡ của các nhóm chuyên môn như Kỹ năng, Anh văn,…

MỤC TIÊU HOÀN THIỆN THÀNH VIÊN KHI HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN TẠI CÂU LẠC BỘ

1