Ban Chủ Nhiệm CLB

LÊ MINH TẤN THÀNH

CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ KHUYẾN TÀI

ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

TRẦN BỘI HÂN

PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC

CHỦ NHIỆM K15

ĐH SÀI GÒN

LÊ LƯƠNG VŨ

PHÓ CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM K13

ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

PHÓ CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM K14

ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

TRẦN NGỌC HUYỀN TRÂN

ỦY VIÊN BAN CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM K16

ĐH SÀI GÒN